+32 471 89 62 26 | info@esquenet.be

Backsense® Radar Obstakeldetectie

Waarom Backsense® Radar

Schadepreventie en levens redden.

De Backsense® radarsensorsystemen zijn bedoeld om mensen en objecten te detecteren in dode hoeken en het aantal ongelukken aanzienlijk te verminderen. Het systeem detecteert stilstaande en bewegende objecten en geeft de bestuurder in de cabine visuele en akoestische signalen als waarschuwing, omdat hij zijn aandacht niet bij alle gevarenzones tegelijk kan hebben. De object-detectiesensoren van Backsense® werken effectief in barre omstandigheden en bij slecht zicht zoals duisternis, rook en mist.

Kenmerken & Voordelen

  • Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)-radartechnologie
  • Beheerst stralenpatroon om vals alarm tot een minimum te beperken
  • Uitstekende detectie dichtbij
  • Akoestisch signaal en gemakkelijk te interpreteren visueel display in 5 fasen
  • Geschikt voor toepassingen op de weg en op terreinen
  • Voor veeleisende toepassingen zoals slecht weer en alle soorten terreinen
  • Voldoet aan de Arbo-vereisten
  • Wordt niet beïnvloed door vocht, stof, trillingen, hitte, kou, UV-straling, sneeuw, ijs, harde wind, water of modder

Backsense® maakt gebruik van de technologie FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave, frequentiegemoduleerde continue golf), waarmee een signaal met continu variërende frequentie wordt uitgezonden dat een uniek tijdstempel aan iedere golf geeft. Het tijdstip waarop de terugkerende golf gedetecteerd wordt, wordt vergeleken met het tijdstempel zonder dat de radar daarvoor de verzending van signalen hoeft te onderbreken. Dit leidt tot een nauwkeuriger detectie dan alternatieve radarproducten die gebruik maken van de technologie van pulserende radar, waarbij een radargolf wordt uitgezonden en vervolgens geluisterd wordt naar de teruggekaatste golf.

Backsense® is een programmeerbare radar voor volledige controle over het radarstralenpatroon en het detectiegebied.  U kunt de spreiding en de lengte van de straal instellen op de breedte van uw voertuig of verder (van 1 tot 10 m) en op de lengte (van 1 tot 30 meter). U kunt ook zelf aangepaste detectiegebieden instellen om vaste objecten of carrosserie uit de kalibratie te elimineren.