+32 471 89 62 26 | info@esquenet.be

iPAS Social Distancing Solution (UWB Technology)

iPAS - Social Distancing Solution (UWB Technology)

iPAS Social Distancing UWB Tag is een compacte wearable, een doorontwikkeling van het KIGIS personendetectiesysteem rond voertuigen, om u en uw werknemers te helpen de noodzakelijke sociale afstand te behouden met behoud van uw privacy. 

iPAS SD werkt op basis van de Ultra Wide Band-technologie (UWB), synoniem voor signaalprecisie, hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.


1. People Distancing - iPAS Social Distancing PT Tag (SD-PT)

 De iPAS SD-transponder, die de werknemer altijd bij zich moet dragen, meet de afstand tot de andere TAG’s en alarmeert beiden door een alarm (bieper en/of trillen) in geval van niet-naleving van de veiligheidsafstand. De afstand is configureerbaar tot 5 meter.


2. Area Distancing - iPAS Social Distancing Zone Tag (SD-ZT)

Social Distancing Zone Tag (SD ZT) wordt geïnstalleerd in werkgebieden waar het nodig is om het aantal personen onder een bepaalde drempel te houden.

Zodra de limiet van het aantal toegelaten aanwezige personen in de ruimte (instelbaar tot max 8 personen) wordt overschreden gaat er een alarm af (visuele flashlight en/of bieper).


3. Area Control- iPAS Social Distancing Crowd Management (SD-EOD)

Wanneer de SD zone Tag aangesloten wordt op de uitgangsmodule EOD kan deze ook de toegang tot gebouwen of ruimtes regelen.

Crowd-control helpt ook om samenkomsten bij het binnenkomen en verlaten van de werkplek te vermijden.

Crowd control is een must-have-functie. De SD Zone Tag is aangesloten op de External Output Device (EOD) en maakt toegangscontrole mogelijk door de SD PT te detecteren.

De toegang wordt geweigerd wanneer 2 of meer mensen de drempel naderen en alleen personen met een SD PT tag worden toegelaten. Deze functie helpt om samenkomsten bij het binnenkomen en verlaten van de werkplek te vermijden.

Ipas SD PT werkt dus op 3 fronten :

  1. Afstand houden van elkaar
  2. Bijeenkomsten van teveel personen in eenzelfde ruimte vermijden 
  3. Toegangscontrole of “crowd management”

iPAS Social Distancing werkt out-of-the-box, is energie-efficiënt en bijzonder compact. Het is niet nodig te registreren, er worden geen gebruikersdata opgeslagen en het volstaat dus de iPAS SD PT aan uw medewerkers of bezoekers te geven en u bent vertrokken !


Partners